specialista v používání bezvýkopových technologií při výstavbě a to převážně při budování vodohospodářských a liniových staveb

Kompletní nabídka činností

- Budování podzemních děl v rámci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
- Inženýring při realizaci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
- Projekční činnost při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
- Stavební činnost v investiční výstavbě
- Výstavba vodohospodářských děl


Reference