MOŽNÉ OBLASTI POUŽITÍ BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

- Podvrtávání nebo protláčení horninového masivu pod silnicemi, křižovatkami, železničními tratěmi chráničkami nebo přímo produktovody

- Podvrtávání parkovišť, zpevněných ploch a vodních ploch

- Protláčení a ukládání chrániček do země od průměru 50 mm do průměru 2400 mm

- Ukládání chrániček a produktovodů do země v délkách až 100 m najednou

- Používáme potrubí ocelové, kameninové CreaDig, sklolaminátové SKL Hobas, železobetonové, plastové, TLT litinové

- Pokládka vodovodních a kanalizačních řadů pomocí laserem řízené technologie s dosažením přesnosti zachování směru a sklonu potrubí na stanovené parametry v ‰

- Výstavba domovních kanalizačních přípojek budováním zevnitř z kanalizačních šachet směrem k domovním šachtičkám

- Pokládka plynových řadů

- Budování protlaků pod hladinou podzemní vody a ve zvodněných horizontech

- Přesné vrtání pomocí laserového opticko navigačního systému, řízeného počítačem s možnou výměnou řezného orgánu při horninových anomáliích

- Řízené šnekové vrtání

- Budování vějířovitých protlaků jako ochranný tubus při ražení

- Řízená výstavba potrubních tunelů a kolektorů hornickým způsobem