Berstlining

Berstlining je metoda výměny stávajícího nefunkčního potrubí za nové, kdy se při bezvýkopovém ukládání nového potrubí vytláčí stávající potrubí ze země. Je zároveň možno pomocí konických rozšiřovacích mezikusů zvětšovat průměr vkládaného potrubí.

Potrubí je zatahováno hydraulickým nebo pneumatickým zařízením ve vzdálenostech do cca 150 m ze stavebních šachet, příp. z revizních šachet.

Pro možnost zatahování hydraulickým zařízením disponujeme hydraulickým zařízením HYDROKRAK 60. Pro zatahování pneumatickým zařízením jsme vybavení zařízeními firmy Tractotechnik - Grundomat 130N a Grundoram Mini-Olymp. V případě požadavku objednatele lze zatahovat nové potrubí se současným vytlačením stávajícího potrubí do montážní jámy. Použitelnost vytláčení závisí na materiálu, profilu a stupně narušení stávajícího řadu a na délce rekonstruovaného úseku.

Zatažení potrubí předchází monitoring TV kamerou, případně vyčištění potrubí (u metody cracking není vždy čištění nutné). Rekonstrukce mohou být prováděny za provozu (přečerpávání splašků, obtoky). Přípojky jsou přepojovány v montážních šachtách. Součástí rekonstrukce jsou opravy šachet a jiných objektů kanalizačních a vodovodních sítí, obtoky a přečerpávání, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky, zaměření skutečného stavu atd.