Cracking

Cracking je metoda zatažení nového potrubí do stávajícího narušeného trubního řadu při současném rozrušování (rozbíjení) stávajícího materiálu potrubí

Zatažení potrubí nemusí předcházet monitoring TV kamerou ani vyčištění potrubí. Rekonstrukce mohou být prováděny za provozu (přečerpávání splašků, obtoky). Přípojky jsou přepojovány v montážních šachtách v určitých případech u kanalizací bezvýkopově robotem. Součástí rekonstrukce jsou opravy šachet a jiných objektů kanalizačních a vodovodních sítí, obtoky a přečerpávání, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky, zaměření skutečného stavu atd.

Pro zatahování pneumatickým zařízením jsme vybavení zařízeními firmy Tractotechnik - Grundomat 130N a Grundoram Mini-Olymp.