Legislativa

Na základě vydaného oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem zajišťuje tým zkušených pracovníků ukládání potrubí a produktovodů do země za použití různých druhů bezvýkopových technologií.

1.

Oprávnění k HČ a ČPHZ

otevřít dokument

2.

Osvědčení o odborné způsobilosti ZD

otevřít dokument

3.

Oprávnění Technický dozor

otevřít dokument

4.

Rozhodnutí o registraci k DPH

otevřít dokument

V souladu se zněním zákona č. 44/1988 Sb., zákona č. 61/1988 Sb., a ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., je realizace bezvýkopových technologií charakterizována jako činnost prováděná hornickým způsobem, je dozorována místně příslušným Obvodním báňským úřadem a může ji provádět pouze oprávněná firma, řízená odborně způsobilou osobou.