Relining

Relining je metoda zatažení nového potrubí do stávajícího narušeného trubního řadu při požadavku nebo možnosti zmenšení profilu. Nové potrubí všech běžných profilů je zatahováno hydraulickými nebo pneumatickými vrátky, případně zatlačováno hydraulickým zařízením. Délky zatahovaných úseků se pohybují do 300 m podle místních podmínek, druhu a profilu zatahovaného potrubí. Meziprostor je možno zainjektovat vhodnou směsí.

Zatažení potrubí předchází monitoring TV kamerou a vyčištění potrubí. Rekonstrukce mohou být prováděny za provozu (přečerpávání splašků, obtoky). Přípojky jsou přepojovány v montážních šachtách v určitých případech u kanalizací bezvýkopově robotem. Součástí rekonstrukce jsou opravy šachet a jiných objektů kanalizačních a vodovodních sítí, obtoky a přečerpávání, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky, zaměření skutečného stavu atd.

Pro zatahování pneumatickým zařízením a rozbíjení stávajícího nefunkčního potrubí, jsme vybavení zařízeními firmy Tractotechnik - Grundomat 130N a Grundoram Mini-Olymp.